Skip to main content
Beamline team - Infrared microspectroscopy
Infrared microspectroscopy

Beamline team - Infrared microspectroscopy

Mark Tobin - Principal Scientist - Infrared microspectroscopy

Dr Mark Tobin

Principal Scientist - Infrared microspectroscopy 

tobinm@ansto.gov.au

+61 3 8540 4172

Pimm Vongsviviut

Dr Pimm Vongsvivut

Beamline Scientist - Infrared microspectroscopy 

jitrapov@ansto.gov.au

+61 3 8540 4177

 

Keith Bambery

Dr Keith Bambery

Beamline Scientist - Infrared microspectroscopy 

(Currently on secondment)

keithb@ansto.gov.au

+61 2 9717 7244

 

Dr Danielle Martin - Scientist Infrared

Dr Danielle Martin

Beamline Scientist - Infrared microspectroscopy 

(Currently on secondment)

daniellm@ansto.gov.au

+61 3 8540 4167